Fototävlingen – 10 dagar kvar!

Bokmässan är alltid ett myller av kända och okända ansikten, intressanta möten, kära återseenden och nya upplevelser. Kanske har lyckades du fånga ett fantastiskt ögonblick med din kamera under årets mässa?

Var med i vår fototävling! Lägg upp din bild på Bokmässan Community www.bokmassan.se/community i gruppen "Fototävlingen" fram till och med 15 november. Pristagarna utses därefter av en jury och presenteras på Bokmässan Community och på www.bokmassan.se.

1:a pris: 10 000 kr
2:a pris: Två seminariekort till Bokmässan 2013
3:e-10:e pris: Ett seminariekort till Bokmässan 2013

Alla vinnande bidrag kommer att publiceras på Bokmässans hemsida.
Bok & Bibliotek förbehåller sig rätten att använda de vinnande tävlingsbidragen i marknadsföring och information som rör Bokmässan. Vi vill upplysa alla tävlande om att det behövs ett skriftligt godkännande från den/de personer som eventuellt är avbildade, för att fotografiet ska kunna användas i framtida marknadsföring av Bokmässan.

Lycka till!

Uppdaterad av: Bok & Bibliotek, 2012-10-04

Kommentarer

 1. I have been searching for quite some time for information on this topic and no doubt your website saved my time and I got my desired information. Your post has been very helpful. Thanks.

 2. thank

 3. I have been seeking information on this topic for the past few hours and found your post to be well written and has solid information.

 4. I just stumbled upon your informative blog and desired to say that I have really enjoyed reading your very well written blog posts.

 5. The urgency to drive digital revenues increased this year as media companies sought new ways to offset declining print revenues or to build sustainable digital-only publishing brands

 6. The urgency to drive digital revenues increased this year as media companies sought new ways to offset declining print revenues or to build sustainable digital-only publishing brands

 7. Your post had offered me with another point of view on this subject. I had limited knowledge that things can work in this manner as well. Thank you for sharing your knowledge.

 8. You might write about the services on the blog. You should disclose it's refreshing. Your blog conclusion could accelerate your shoppers

 9. antastic blog post. The post affects a lot of urgent challenges of our society. We can not be uninvolved to these challenges. This post gives good ideas and concepts. Very informative and practical.

 10. Best Desktop Computers on the Market

 11. You should proud to your self for having able to write down some really wonderful tips and hints. Great articles, I think it would be a good asset. Unquestionably been having more things opened

 12. You should proud to your self for having able to write down some really wonderful tips and hints. Great articles, I think it would be a good asset. Unquestionably been having more things opened

 13. I had limited knowledge that things can add this fashion further. many thanks for sharing your knowledge.

 14. I had limited knowledge that things can add this fashion further. many thanks for sharing your knowledge.

Skriv en egen kommentar

Nyheter

Kontakt:
Bok & Bibliotek i Norden AB
412 94 Göteborg
Besöksadress: Mässans gata 20
E-postadress:
Telefon: 031-708 84 00
Fax: 031-20 91 03

Följ oss även på:

Besök oss på Facebook Besök oss på Twitter Instagram

Hotel service

Hotel service

MeetX

MeetX

Gothia

Gothia

Heaven 23

Heaven 23

Incontro SV

Incontro SV