Vår mötesplats är grön

Hos oss kan du känna dig trygg i förvissningen att vår verksamhet hela tiden anpassas för att utöva så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi strävar efter att skapa en klimatneutral mötesplats.

För oss på Svenska Mässan innebär CSR - hållbarhet: att vi kontinuerligt arbetar med frågor kring miljö, energi, tillgänglighet och samhällsengagemang.

Vår anläggning miljödiplomerades redan 2008 av Göteborg Stads Miljöförvaltning. Från och med 2013 miljödiplomeras även varje enskild mässa i Svenska Mässans regi, däribland Bokmässan.

För att godkännas måste en mässa uppfylla ett antal miljökrav, bl a gällande inköp, trycksaker och information till utställare under mässans hela genomförandefas.

Miljödiplomeringen stimulerar också kreativiteten: därför uppmuntrar vi alla våra utställare och samarbetspartners att komma med förslag på idéer och initiativ som kan leda till en ännu bättre miljö.

Miljön är vårt gemensamma ansvar, tillsammans kan vi göra skillnad!

Känn dig välkommen att kontakta oss
info@bokmassan.se

Miljödiplom Bokmässan (PDF-dokument, 584 kB)

Läs gärna mer om Svenska Mässans CSR-arbete

Uppdaterad av: Bok & Bibliotek, 2014-11-13

Nyheter

Kontakt:

Bok & Bibliotek i Norden AB
412 94 Göteborg
Besöksadress: Mässans gata 20
E-postadress:
Telefon: 031-708 84 00
Fax: 031-20 91 03

Följ oss även på:

Hattie

Jumperfabriken

mat.se

Nordiska Skolledarkongressen

Hotel service

MeetX

Gothia

Heaven 23

Incontro SV