Företaget Bok & Bibliotek i Norden AB

Bok & Bibliotek i Norden AB är ett dotterbolag till Svenska Mässan med säte i Göteborg.

Bolaget genomför Bokmässan, som hålls i september varje år, och Mediedagarna, Meg, som genomfördes för första gången i mars 2012 och är årligen återkommande.

Dessutom arrangerar Bok & Bibliotek i Norden AB den Nordiska Skolledarkongressen i samarbete med Sveriges Skolledarförbund. Den hålls vartannat år, nästa gång 15-16 mars 2016.

Dotterbolaget Sweden MEETX AB är en PCO – Professional Conference Organizer – som erbjuder ett komplett utbud av tjänster före, under och efter ett arrangemang. Bland MEETX tjänster ingår budget, marknadsföring, hantering av abstracts, bokning av möteslokaler, hotell och resor samt deltagarhantering, ekonomisk hantering och uppföljning. MEETX kan anlitas för såväl helhetslösningar i samband med möten, konferenser och kongresser som för enstaka uppdrag.

Läs mer här:

Bokmässan – www.bokmassan.se
Meg, Mediedagarna i Göteborg – www.meg.se
Nordiska Skolledarkongressen – www.skolledarexpo.se
Sweden MEETX AB – www.meetx.se

Kulturmässor

Bok & Bibliotek i Norden AB har också genomfört en rad andra kulturmässor:

  • Fotomässan 1991, 1993, 1995
  • Teatermässan 1995
  • Nordiska Museimässan 1996 och 1998
  • Musikmässan 1996
Uppdaterad av: Bok & Bibliotek, 2014-11-10

Nyheter

Kontakt:

Bok & Bibliotek i Norden AB
412 94 Göteborg
Besöksadress: Mässans gata 20
E-postadress:
Telefon: 031-708 84 00
Fax: 031-20 91 03

Följ oss även på:

Jumperfabriken

mat.se

Nordiska Skolledarkongressen

Hotel service

MeetX

Gothia

Heaven 23

Incontro SV